You are not logged in. (Login)
 
 • การเข้าใช้งานระบบ
  Username และ Password ของระบบนี้ เป็นตัวเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา (ทะเบียนเรียน) ของมหาวิทยาลัยนครพนม (http://reg.npu.ac.th/) หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน ขอให้นักศึกษาติดต่อกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 042532477 ต่อ 405 หรืออีเมล์ wutthiphat.p@npu.ac.th หรือติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของคณะที่ท่านสังกัด เพื่อขอรหัสผ่านใหม่
   
  การเข้าเรียนในรายวิชา
  หากมีบทเรียนของรายวิชานั้นในระบบ e-Learning โดยนักศึกษาจะพบรายชื่อวิชาที่เข้าเรียนได้เมื่อ login เข้าระบบแล้ว นักศึกษาจะเข้าเรียนในวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากอาจารย์ประจำวิชา
   

  ด้วยคณะกรรมการ E-Learning มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำวิธีการเข้าใช้งานระบบอย่างย่อ สำหรับอาจารย์ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อสำคัญๆ ที่ช่วยให้อาจารย์สามารถเริ่มใช้งานในภาคการศึกษาใหม่ได้ดังนี้
  • ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้งานและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning
  • การเข้าใช้งานระบบ
  • การขอสร้างรายวิชาในระบบ
  • การสร้าง Content รายวิชา
  • การ Reset รายวิชาสำหรับภาคการศึกษาใหม่
  • การตั้งค่ารายวิชาให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าบทเรียนได้โดยใช้รหัสผ่าน หรือเข้าใช้โดยอัตโนมัติ
 • วีดิโอการสอน ขั้นตอนการขอสร้างรายวิชาสำหรับอาจารย์
  * หมายเหตุ โปรดระบุในเหตุผลการขอสร้างรายวิชาด้วยว่า วิชาที่ขอสร้าง เป็นของหลักสูตร หรือคณะ/วิทยาลัย ใด เพื่อทางแอดมินจะได้กำหนดให้ถูกต้องครับ

Skip course categories

Course categories


Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

Skip Course categories
Skip LoginSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None
Skip สถิติเข้าใช้ระบบ

สถิติเข้าใช้ระบบ

javascript hit counter